Wednesday, December 24, 2008

PPSMI: KERANDA 152

Zaman yang semakin mencabar ini telah menyaksikan Tamadun Melayu semakin hilang identiti. Jatidiri bangsa Melayu kian terhakis dengan pendekatan yang cukup halus. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) menunjukkan Bahasa Melayu kian dipinggirkan dan diletakkan sebagai bahasa kelas kedua.


Isu PPSMI ini semakin rancak di gelanggang politik pemimpin, semakin menjadi bahan borok-borak masyarakat kelas bawahan, semakin mengundang provokasi intelektual para ilmuwan malah ada NGO yang terasa dampaknya terpanggil menjadi lidah rasmi mewakili bangsa Melayu. Siapa lagi yang mahu menyelamatkan Bahasa Melayu daripada diperkosa oleh proses sekularisasi yang semakin menghimpit kehidupan kita melalui jalan ilmu?. Puisi Keranda 152 karya Usman Awang ini bisa menegur kita;


Anak Melayu
Panas dadamu membakar baju
Kita arak keranda 152
Ke tanah perkuburannya Parlimen

Sepuluh tanah nafas ini terhenti
Hari ini jangan lagi menyanyi

Sebentar lagi malam akan tiba
Tiap pintu dan jendela sudah dijaga
Bayang-bayang tidak bisa lewat jalan raya

Anak Melayu
Namamu telah diseru
Jawablah Sebelum lidahmu jadi bisu


Keranda 152 adalah satu episod dari rantaian perjuangan meletakkan Bahasa Melayu di tempat yang selayaknya. Apa sebenarnya Keranda 152? Ia merujuk kepada Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan yang meletakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah salah satu dari kontrak sosial yang telah dipersetujui bersama oleh rakyat berbilang bangsa.

Gerakan Anti PPSMI (GAP) adalah suatu usaha kesedaran "Selamatkan Bahasa Melayu" yang ditubuhkan oleh Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) bagi memastikan Perkara 152, perenggan 1, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (sekarang Malaysia) menyatakan bahawa "bahasa kebangsaan adalah Bahasa Melayu dan ditulis dalam bentuk tulisan yang ditentukan oleh parlimen" terus dipelihara.


Rentetan itu, pada 30 November 2008 bertempat di Anjung Rahmat, GAP telah mengadakan satu forum ‘Selamatkan Bahasa Melayu’ bertujuan menjentik pemikiran kita untuk memahami secara teori dan seterusnya memperjuangkan kedaulatan Bahasa Melayu. Kamal Shukri Abdullah Sani selaku Timbalan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal, Koordinator Kampus, TERAS Pengupayaan Melayu dan Mohd Hilmi Ramli, Presiden PKPIM merupakan gandingan panelis forum yang membicarakan isu ini.


Dari kiri: Kamal Shukri Abdullah Sani (Timbalan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia), Moderator forum, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal (Koordinator Kampus, TERAS Pengupayaan Melayu) dan Mohd Hilmi Ramli (Presiden PKPIM)


Saya sedang mewawancara Mohd Hilmi (Presiden PKPIM) untuk Topik Majalah: Isu PPSMI


Forum dibuka dengan kritikan daripada Kamal Shukri, Timbalan Presiden Persatuan Lingustik Malaysia. Beliau tampil di atas pentas forum bersama hampir sepuluh buah buku yang terhasil daripada beratus-ratus persidangan oleh cendiakawan bahasa. Hasil persidangan 4 meja bulat yang berat sebelah sebelum ini tidak boleh disama tarakan dengan hasil kajian yang dilaksanakan oleh cendekiawan-cendekiawan universiti di dalam isu ini. Sebagai contoh hasil kajian berhubung keberkesanan PPSMI oleh Prof. Emiritus Dr. Isahak Haron daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Namun yang amat mendukacitakan, usaha-usaha mereka tidak dijadikan rumusan dan kajian sebelum mengambil keputusan perlaksanaan dasar PPSMI oleh kerajaan.


Rundingan Meja bulat oleh platform kerajaan yang dikhuatiri sejauh mana ke'bulat'annya.


Kamal Syukri turut menyifatkan PPSMI adalah program pendidikan yang memberikan kredit kepada golongan elit sahaja tetapi golongan pertengahan dan golongan bawahan terutama masyarakat luar bandar telah dikesampingkan.


Sebagai tambahan, UNESCO memetik daripada ‘Education for All: Policy Lessons From High-Achieving Countries (Staff Working Papers, New York, Unicef) sebagai berkata:

“Dalam keadaan di mana ibu bapa pelajar itu buta huruf, jika medium pengajaran di sekolah bukan bahasa pertuturan di rumah, ditambah pula dengan masalah pembelajaran dalam suasana kemiskinan, maka peluang untuk berlaku keciciran dalam pembelajaran akan meningkat dengan mendadak.”


Satu tinjauan yang dijalankan oleh UNESCO untuk laporan Bank Dunia pada tahun 1997 telah menyimpulkan bahawa apabila sesuatu pembelajaran itu menjadi suatu matlamat, termasuklah pembelajaran bahasa kedua (seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, dan lain-lain di Malaysia), penggunaan bahasa ibunda seseorang pelajar itu harus digunakan sebagai medium pengajaran dalam tahun-tahun awal persekolahannya.


Hal yang sama turut ditegaskan berkali-kali dalam forum ini. Tindakan GAP dengan tema kempennya ‘Selamatkan Bahasa Melayu’ bukan satu kempen emosi tetapi kempen mengembalikan maruah dan jatidiri bangsa Melayu. PPSMI bukan sahaja mengundang resah gelisah masyarakat luar bandar tetapi guru-guru sekolah turut merasai bahananya. Guru-guru terpaksa menggandakan usaha untuk memberi kefahaman kepada pelajar menggunakan bahasa asing khususnya pelajar sekolah rendah. Kesannya, proses pembelajaran menjadi lambat, merumitkan, dan memberi tekanan kepada guru-guru dan para pelajar. Keadaan ini disedari oleh mereka yang berada di platform sekular, tetapi seperti ‘anjing bercawat ekor’, kesedaran telah dikambus dengan keterangan dengar cakap pemimpin dan fakta-fakta yang dimanupulasikan di media.


Fenomena ini telah dikaji cermat oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Berdasarkan kajian April 2008, lebih 80 peratus murid menyatakan bahawa guru Matematik dan Sains mereka menggunakan Bahasa Malaysia untuk mengajar kedua-dua matapelajaran ini. Kebanyakannya menggunakan dwibahasa kerana tidak semua guru mahir berbahasa Inggeris.


Senario yang sama berlaku di kalangan pelajar di universiti apabila memperlihatkan tahap bahasa inggeris graduan lemah. Beberapa usaha telah diambil untuk meningkatkan mutu bahasa Inggeris di kalangan pelajarnya termasuk penawaran kursus-kursus kemahiran bahasa inggeris. Bagaimanapun langkah berkenaan disifatkan sebagai suatu yang formal apabila ia tidak menjadi satu budaya di kalangan pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah. Pejuang bahasa tidak menentang usaha peningkatan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar, bahkan rakyat di negara ini. Tetapi yang tidak dipersetujui ialah penurunan darjat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dalam pelbagai bidang dan peranan itu digantikan dengan bahasa Inggeris.


Mind set kita telah dikemuncupkan dengan mentaliti songsang iaitu jika ingin menguasai bahasa inggeris, pelajar perlu belajar sains dan teknologi dalam bahasa inggeris. Menolak kepentingan Bahasa Melayu sebagai bahasa untuk transmisi ilmu, sama seperti kita menidakkan kepentingan bahasa sesuatu bangsa sebagai medium transimisi ilmu seperti yang disebutkan di dalam ayat 4 Surah Ibrahim;


“Kami tidak mengutuskan seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya dia dapat menjelaskan (hukum-hakam Allah) kepada mereka. Maka, Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya dan memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dialah jua yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.


Bukankah PPSMI ini secara terang membebankan ibu-bapa, murid-murid dan guru-guru? Adakah Bahasa Melayu sekadar menjadi bahasa pertuturan harian, bahasa berbicara tepi longkang atau bahasa perbualan membeli ikan di pasar? Adakah isu kepelbagaian tulisan papan tanda di Pulau Pinang lebih penting sebagai kalendar perjuangan pemimpin? Persoalan-persoalan sebegini releven untuk mengetuk hati-hati orang Melayu yang menganggap isu PPSMI hanya isu terpencil. Sesuatu bangsa adalah dinisbahkan kepada bahasa yang dituturkannya. Jika hilang Bahasa Melayu dari lidah kita, samalah seperti hilangnya identiti bangsa yang suatu ketika dulu gah dengan kekayaan bahasa dan kehalusan budi pekerti.


Kenyataan Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal dari TERAS Pengupayaan Melayu dan Mohd Hilmi Ramli, Presiden PKPIM berada pada landasan fikiran yang sama. Hujah-hujah yang dikemukan menjurus kepada kepentingan Bahasa Melayu dari sudut pandang islamisasi.


“Di manakah titik permulaan Bangsa Melayu? Bermulanya ketemadunan Melayu bukan setelah kemerdekaan itu dicapai tetapi bermula apabila Islam datang ke Tanah Melayu. Mengkesampingkan Bahasa Melayu bermakna mengkesampingkan Islam. Meruntuhkan institusi Melayu bermakna meruntuhkan institusi Islam”, berikut penegasan Wan Ahmad Fayhsal.


Pendapat ini dikemukakan kerana Bahasa Melayu adalah bahasa yang membawa beban rohani atau disebut sebagai ‘Spiritual law’. Pandangan barat dan pandangan Islam sangat berbeza dalam menterjemahkan beberapa kosa kata yang berhubungkait dengan soal ketauhidan dan kerohanian. Sebagai contoh, istilah Ilmu, Adil, Jihad, Nabi, Rasul, Negara Islam dan pelbagai istilah lain tidak dapat diterjemahkan ke Bahasa Inggeris dalam hakikat yang sebenar. Walaupun ia bukan istilah sains dan teknologi tetapi perlaksanaan PPSMI merupakan suatu proses secara sistematik untuk memusnahkan Bahasa Melayu secara berdikit-dikit.


Prof. Syed Muhammad Naquib (1972 dll) menekankan bahawa kedatangan Islam telah membentuk hakikat bahasa Melayu baharu, sebagaimana yang berlaku dalam tamadun bangsa lain yang menerima Islam, terutama dengan pengenalan akan “…peristilahan dasar yang membayangkan faham-faham dasar yang menayangkan pandangan alam serta kehidupan yang dialami…” (Al-Attas, 2001: 99).


Dengan perkataan lain, Islam telah memperkenalkan dan memasukkan sekian banyak kosa kata yang mewakili tasawur dan pandangan alam Islam dalam sistem kepercayaan dan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Seperti contoh istilah Allah pada zaman Jahiliyah dahulunya menggambarkan salah satu daripada tuhan-tuhan berhala orang Arab di Mekah tetapi setelah Islam muncul, istilah Allah menggambarkan Tuhan Yang Esa dan tiada sama dengan mana-mana yang lain. Perkara yang sama turut berlaku ke atas Bahasa Melayu. Kosa kata seperti ‘dosa’ dan ‘pahala’ merupakan warisan daripada budaya Hindu-Buddha tetapi telah diubahsuaikan maknanya mengikut acuan dan konsep yang wujud dalam agama Islam.


Sewajarnya GAP ditubuhkan sebagai platform gesaan kepada pemimpin, platform jentikan kepada mahasiswa dan platform kesedaran kepada masyarakat untuk mengembalikan bangsa Melayu sebagai bangsa yang ada bahasa. Berpegang kepada prinsip ‘small is beautiful’, usaha-usaha memperjuangkan bahasa melayu perlu dimulakan dengan kelompok-kelompok yang kecil. Tembok perjuangan GAP akan semakin kuat dengan kerjasama daripada platform mahasiswa seperti GAMIS, KARISMA, TERAS Pengupayaan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka dan NGO.


Jika mahasiswa persis dengan isu penindasan rakyat Palestin atau isu menang kalah pilihanraya kampus yang tidak jauh beza kesannya, kenapa mahasiswa Melayu tidak mahu bangkit mengagendakan PPSMI yang menghakis jatidiri bangsa sendiri.


Lorongilah minda kita yang semakin sempit dan terhimpit agar hegemoni bahasa tidak melarat menjadi hegemoni budaya. Jangan kita lupa kesan jangka panjang yang besar akibatnya. Kehilangan bahasa adalah kehilangan jatidiri, kehilangan jatidiri bermakna kehilangan tamadun. Kehilangan yang tidak mungkin dapat diganti.


PPSMI menyesakkan dada para pecinta bahasa. Guru-guru terbeban di kepala. Ibu bapa mengangkat bahu tak kata apa. Murid-murid semakin terpinga-pinga. Di manakah bahasa kita? Jangan biarkan ia terus di dalam Keranda 152.


3 Comentários:

lelucon said...

jadikan BM:
-bahasa pengantar penyelidikan/ilmu
-percakapan sesama ahli akademik
-bahasa tulisan rasmi untuk jurnal penyelidikan

skdr cadangan...

Cinta Itu Apa said...

Yang bersetuju dengan PPSMI tentunya juga pencinta bahasa. Kalau begitu teruskanlah. Bahkan merekalah pencinta bahasa yang sejati. Barangkali.

Anonymous said...

"Mengkesampingkan Bahasa Melayu bermakna mengkesampingkan Islam."

Okay. So this is about, jati diri and Islam. If this is truly about religion (Islam), then where is all the peace? All those tunjuk perasaan/ perhimpunan haram does not look very peaceful. Don't you agree?

Post a Comment

RE-ENGINEERING OF ISLAMIC BUILDING © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO