Wednesday, May 28, 2008

REFORMASI SOSIAL ISLAM


Menurut al-Qardhawi:


“Konsep-konsep yang menjalar masuk dalam masyarakat kita seiring dengan kedatangan penjajah. Konsep dan idea tersebut menyelinap masuk mendokong kehadirannya. Konsep itu memang menjadi dasar pegangan penjajah barat. Pada hal tidak pernah terlintas di hati kita untuk menanggapinya sedemikian rupa. Konsep dan idea tersebut berkaitan dengan urusan agama dan dunia, isu mengenai lelaki dan wanita, keutamaan dan kekejian, kebebasan dan kebekuan, kemajuan dan kemunduran, halal dan haram.


Konsep dan idea tersebut juga berkaitan dengan batasan pemisah antara kebebasan berfikir dan kebebasan untuk kufur, kebebasan sebagai hak dan bebas untuk fasiq, antara yang ilmiah dan sekular, antara negara agama dan negara Islam. Konsep dan idea tersebut sebahagian dari serangan pemikiran dan budaya yang menganggap keimanan kepada yang ghaib adalah lambang kemunduran, berpegang teguh dengan amalan agama suatu kebekuan, mengajak kepada perlaksanaan syariat Islam adalah manifesti ektremisme, amr makruf nahi munkar adalah kerja menjaga tepi kain orang, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batas adalah liberalisasi, penghayatan wanita muslimat terhadap kewajipan memakai tudung sebagai amalan reaksioner, menurut legacy (Islam) adalah fanatik. Manakala menganggap ulama sebagai pelindung agama adalah suatu kemunduran, sedangkan golongan sekularis yang kebaratan mereka anggap sebagai pembawa obor kecelikan”.


Oleh kerana penjajahan itu juga dimangkinkan oleh situasi politik, ekonomi dan sosial dalam negeri yang buruk hasil dari dasar politik yang korup dan sebagainya, maka usaha hendaklah dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratik, adil, bersih, cekap, amanah dan seterusnya. Ini bukan dibuktikan oleh slogan yang diwarwarkan dalam media massa sahaja tetapi mesti dibuktikan dalam amalan. Masyarakat perlu yakinkan dengan kebenaran dan kejujuran jentera pemerintahan.


Antara agenda reformasi sosial Islam yang boleh ditampilkan ialah perkara-perkara seperti berikut:


 1. Merealisasikan budaya Rabbani dan kepekaan hidup beragama dalam masyarakat dan negara.
 2. Menjaga dan melindungi piawai tata-laku umum dan memperkasa institusi piawai tata-laku umum dan memperkasa institusi sosial dan madani seperti sekolah, masjid dan sebagainya.
 3. Membela institusi keluarga, merangkumi belia, wanita, kanak-kanak dan golongan cacat.
 4. Memerangi jenayah, kejahatan dan maksiat.
 5. Menegakkan sistem hisbah.
 6. Mengukuhkan keadilan sosial, menyediakan peluang pekerjaan untuk mencari sara hidup.
 7. Mereformasikan institusi kepolisian, mahkamah dan pentadbiran negara untuk mencapai taraf Good Governance.
 8. Mereformasikan sistem undang-undang negara.
 9. Meningkatkan kualiti sistem perlaksanaan pendidikan.
 10. Melindungi dan meningkatkan fasiliti kesihatan awam.
 11. Mewujudkan institusi media yang profesional, adil, seimbang dan beretika.
 12. Menggalakkan kegiatan dan membangunkan institusi seni yang beradab dan berorientasikan agama.
 13. Mengatur program pelancongan yang sihat dan berdaya maju.

Seja o primeiro a comentar

Post a Comment

RE-ENGINEERING OF ISLAMIC BUILDING © 2008. Template by Dicas Blogger.

TOPO